Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości

Rejestracja

Rekrutacja na 34 ed. studiów została zakończona z powodu osiągnięcia limitu wolnych miejsc. Osoby zarejestrowane na studia przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z sekretarzem studiów - Maciej Frąszczak, tel. 502 680 042, mfrasz@sgh.waw.pl. Rekrutacja na 35 ed. studiów rozpocznie się w grudniu 2022 r. Planowana inauguracja 35 ed. studiów: 18.03.2023 r.

Logowanie