Informatyczny System Studiów Podyplomowych SGH

Kierunki z otwartą rekrutacją
Nazwa studiów Koniec rekrutacji Początek zajęć
Analityka i robotyzacja procesów biznesowych RekrutacjaOFF
Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej RekrutacjaOFF
Blockchain: biznes, prawo, technologia RekrutacjaOFF
Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) RekrutacjaOFF
Data Science w biznesie (online) RekrutacjaOFF
Diagnozowanie i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa RekrutacjaOFF
Energetyka jądrowa RekrutacjaOFF
ESG fundamentals for Business RekrutacjaOFF
Event Management RekrutacjaOFF
Ewaluacja polityk publicznych (online) RekrutacjaOFF
FinTech – nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym RekrutacjaOFF
Funkcjonowanie rynków energii RekrutacjaOFF
Instytucje i instrumenty finansowe w politykach rozwoju regionów RekrutacjaOFF
Interim Management 2024-10-04 2024-10-05 RekrutacjaON
Kompetencje zarządcze Architekta RekrutacjaOFF
Konsument we współczesnym marketingu (Consumer-centric Marketing) 2024-09-30 2024-10-19 RekrutacjaON
Lean Green-transformacja liderów w kierunku zrównoważonego rozwoju RekrutacjaOFF
Liderzy rozwoju lokalnego RekrutacjaOFF
Ład korporacyjny i ESG dla członków rad nadzorczych 2024-11-09 2024-11-09 RekrutacjaON
Marketing zrównoważony - Sustainable Marketing 2024-11-23 2024-11-23 RekrutacjaON
Menedżer biznesu międzynarodowego 2024-11-16 2024-11-16 RekrutacjaON
Menedżer gospodarki cyrkularnej w przedsiębiorstwie RekrutacjaOFF
Menedżer logistyki i łańcuchów dostaw RekrutacjaOFF
Menedżer systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych RekrutacjaOFF
Menedżer zielonej energetyki (online) 2024-11-08 2024-11-09 RekrutacjaON
Menedżer zielonej i cyfrowej transformacji transportu 2024-10-25 2024-10-26 RekrutacjaON
Menedżerskie Studia Podyplomowe - przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo RekrutacjaOFF
Mentoring 2024-11-15 2024-11-15 RekrutacjaON
Międzynarodowa współpraca w biznesie i administracji publicznej 2024-10-19 2024-10-19 RekrutacjaON
Międzyuczelniana Akademia Klimatu RekrutacjaOFF
Modele biznesu ESG – raportowanie niefinansowe RekrutacjaOFF
Modele biznesu ESG. Raportowanie zrównoważonego rozwoju RekrutacjaOFF
Negocjacje i mediacje w biznesie i stosunkach pracy RekrutacjaOFF
Nowoczesne doradztwo edukacyjne i zawodowe oparte na danych (online) RekrutacjaOFF
Nowoczesne zarządzanie agrobiznesem 2024-10-04 2024-10-05 RekrutacjaON
Opodatkowanie międzynarodowe RekrutacjaOFF
Organizacja pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego 2024-09-21 2024-09-21 RekrutacjaON
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT z elementami optymalizacji podatkowych i cen transferowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Akademia Profesjonalnego Coacha" 2024-10-18 2024-10-18 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych" 2024-10-26 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Bankowość Inwestycyjna" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Ceny transferowe" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Coaching" 2024-10-25 2024-10-25 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Finanse dla menedżerów" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw" 2024-10-18 2024-10-18 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Gospodarka przestrzenna" (online) 2024-11-05 2024-11-09 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Handel zagraniczny" 2024-10-20 2024-10-21 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "HR Biznes Partner" 2024-10-04 2024-10-05 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "HR Biznes Partner" (online) 2024-10-04 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Kadry i płace" 2024-04-30 2024-05-17 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Lean w usługach" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Menedżer kultury" 2024-10-12 2024-10-12 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Menedżer turystyki  i hotelarstwa" 2024-10-19 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" 2024-11-16 2024-11-16 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" (online) 2024-11-30 2024-11-30 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Public relations i strategiczne komunikowanie w firmach" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Public Relations" 2024-10-26 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Rachunkowość zarządcza i controlling" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Railway Manager" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Transport i spedycja" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Wycena nieruchomości" 2024-04-19 2024-04-20 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Zarządzanie gospodarką odpadami" (online) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw" 2024-04-20 2024-04-20 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem kredytowym" 2024-10-31 2024-11-16 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Zarządzanie sprzedażą i wartością klienta" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia "Zarządzanie w sporcie" 2024-11-16 2024-11-16 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji" RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia ACCA - finanse i rachunkowość RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania 2024-10-19 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania (online) 2024-11-23 2024-11-23 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Analityka - Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Analityka z SAS, R & Python RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych 2024-10-26 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Akademia Data Science RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Energetyki RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Lobbingu RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą 2024-11-16 2024-11-16 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Akademia Spółek 2024-10-19 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Akademia ubezpieczeń - ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Alternatywne źródła kapitału na rozwój. Inżynieria Finansowa. RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Analityk Biznesowy - Profesjonalista Na Styku IT i Biznesu RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Analiz Marketingowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Audyt śledczy - Rachunkowość i Kontrola RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości 2024-11-08 2024-11-23 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Bankowości 2024-10-25 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe studia bankowości i finansów dla prawników RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Finansowe Przedsiębiorstwa RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Finansowe w Obrocie Gospodarczym RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia CIMA&SGH:nowoczesne systemy rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Compliance RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Corporate Governance Risk and Compliance Management (online) 2024-11-08 2024-11-09 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Dla Menedżerów Motoryzacji RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Doradztwa Finansowego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Dyplomacji Gospodarczej (Economic Diplomacy) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia eBusiness. Kluczowe technologie w biznesie (Cloud Computing, Mobility, IoT, Data Science, VR/AR) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia ERP II - Zintegrowane Systemy Informatyczne RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Finance Technology in a Global Monetary Policy RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Future technologies and processes dla Santander Bank Polska RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Inkubacji i Akceleracji Biznesu RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Instytucje Finansowe i Nowe Technologie RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia International Finance RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Inżynieria Danych - Big Data (online) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie 2024-10-18 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Kompleksowe Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw dla BZ WBK RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Komunikacja Marketingowa w Internecie 2024-10-25 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Kryptowalut i Technologii Blockchain RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Liderów zarządzania RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Marketingu i Strategii Marketingowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Marketingu Internetowego (online) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Menedżerów Samorządu Terytorialnego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Menedżerów Zakupów RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów 2024-10-04 2024-10-05 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe 2024-10-16 2024-10-16 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Metody Analiz Społeczno-Gospodarczych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - teoria - praktyka - perspektywy RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Praktyce RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia MSP - FINANSE, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Nowoczesne Usługi Biznesowe RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Nowoczesnej Promocji RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Oceny i Audytu Projektów RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym 2024-10-18 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Podatkowe 2024-10-01 2024-10-05 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Konkurencji RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Prawo i ekonomia dla prawników przedsiębiorstw. RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Przeciwdziałanie Agresywnemu Planowaniu Podatkowemu RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości Dla Nauczycieli RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjno-Innowacyjnych 2024-10-20 2024-11-03 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Przywództwo Przyszłości 2024-11-15 2024-11-16 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Przywództwo w organizacji. RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych. RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Międzynarodowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Raport zintegrowany RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Regulacje i nadzór bankowy w Polsce i Unii Europejskiej RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Reklamy 2024-10-25 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rewitalizacja Miast - Organizacja i Finansowanie RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Rynki w Handlu Międzynarodowym RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej 2024-10-05 2024-10-05 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Socjologii Finansów RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Startup Inspiration Lab - Startupy: Labolatorium Inspiracji RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Start-up w Biznesie RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Technologie i procesy przyszłości. RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Transformacja Cyfrowa RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Ubezpieczenia Gospodarcze RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Ubezpieczeń (online) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Windykacji Należności RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Marką 2024-10-26 2024-10-26 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Zarządzania na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi (online) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) 2024-09-14 2024-09-14 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem Zdarzeń Niepożądanych w Sektorze Ochrony Zdrowia w Polsce RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Satysfakcją Klienta RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą 2024-10-11 2024-10-11 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Pracy RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Bankiem RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym 2024-09-30 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Finansami Organizacji w Okresie Zmian (fuzje i przejęcia, reorientacja strategiczna, reorganizacja, kryzys) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 2024-10-15 2024-10-19 RekrutacjaON
Podyplomowe Studia Zarządzanie i Finansowanie Infrastruktury Drogowej RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (online) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Produktami i Usługami RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie przyszłością. Strategie biznesu (business sustainability) RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Transferem Technologii RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Transporcie Kolejowym RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zarządzanie Zmianą RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zastosowanie technologii cloud computingu w strategiach biznesowych RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zostań Przedsiębiorcą RekrutacjaOFF
Podyplomowe Studia Zwalczanie Przestępczości Ekonomicznej RekrutacjaOFF
Prawo i gospodarka samorządu terytorialnego RekrutacjaOFF
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce działu kadr i płac 2024-09-07 2024-09-20 RekrutacjaON
Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych 2024-11-30 2024-11-30 RekrutacjaON
Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych (online) 2024-10-26 2024-10-26 RekrutacjaON
Profesjonalny menedżer niepublicznej placówki edukacyjnej 2024-10-24 2024-10-25 RekrutacjaON
Psychologia zarządzania dla menedżerów 2024-10-12 2024-10-12 RekrutacjaON
Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie 2024-09-27 2024-09-28 RekrutacjaON
Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie (online) RekrutacjaOFF
Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze programu MBA RekrutacjaOFF
Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w Białymstoku RekrutacjaOFF
Strategiczna transformacja ESG w przedsiębiorstwie RekrutacjaOFF
Strategiczne zarządzanie programami RekrutacjaOFF
Studia Podyplomowe Menedżer Jakości RekrutacjaOFF
Sztuczna inteligencja dla biznesu - AI for Business RekrutacjaOFF
Sztuczna inteligencja w biznesie i sektorze publicznym RekrutacjaOFF
Transformacja cyfrowa RekrutacjaOFF
Warsztat eksperta analiz społeczno-ekonomicznych (online) RekrutacjaOFF
Zarządzanie bankiem spółdzielczym RekrutacjaOFF
Zarządzanie franczyzą 2024-08-30 2024-09-20 RekrutacjaON
Zarządzanie i strategie finansowania publicznych projektów inwestycyjnych 2024-09-15 2024-09-28 RekrutacjaON
Zarządzanie innowacyjnością w przemyśle ciężkim 2024-10-19 2024-10-19 RekrutacjaON
Zarządzanie karierą muzyczną (Music Management) 2024-10-20 2024-10-25 RekrutacjaON
Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy RekrutacjaOFF
Zarządzanie oświatą RekrutacjaOFF
Zarządzanie podmiotami na rynku sztuki 2024-10-26 2024-10-26 RekrutacjaON
Zarządzanie procesami biznesowymi RekrutacjaOFF
Zarządzanie rozwojem pracowników i controlling personalny 2024-10-25 2024-10-26 RekrutacjaON
Zarządzanie zieloną energetyką RekrutacjaOFF
Zarządzanie zmianą we wdrożeniach systemów IT 2024-10-19 2024-10-19 RekrutacjaON
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości RekrutacjaOFF