Podyplomowe Studia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Praktyce

Rejestracja

Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest w sposób tradycyjny. Zgłoszenia prosimy przysyłać pocztą.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie.

Logowanie